GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                     KKU : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
GISTDA : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
RESGAT : สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
GECNET : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SC-KKU : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

NewsGalleryPlanSeminar/Training

 |News
เชิญอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศครั้งที่ 5 เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
|| รายละเอียดเพิ่มเติม || ติดต่อ/สอบถาม/ส่งผลงาน ได้ที่ negistda@kku.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร" ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2559 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น || >> ตรวจสอบรายชื่อ || กรุณาส่งใบตอบรับเพื่อยืนยันรับสิทธ์เข้าร่วมการฝึกอบรม ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559
ขอเชิญบุคลากรจากหน่วยงานด้านการเกษตร เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร" ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2559 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น || เปิดรับสมัครทางออนไลน์ >> คลิกที่นี้ << ถึง 30 มีนาคม 2559 || รายละเอียดเพิ่มเติม ||
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) || รายละเอียดเพิ่มเติม ||
ดูข่าวทั้งหมด
|Photo Gallery

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร"

ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2559 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4
อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2558 เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศก้าวไกล ท้องถิ่นไทยพัฒนา

ระหว่างวันที่ 2 - 5 กันยายน 2558 ณ ห้องศรีจันทร์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
และ พันล้าน บูติค รีสอร์ท จ.หนองคาย
นิทรรศการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
"งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2558"

ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA NEGISTDA Home Khon Kaen University