ข่าวประชาสัมพันธ์

digital media
โครงการฝึกอบรม "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล"

เชิญอาจารย์ในโรงเรียนที่สนใจ เข้าร่วมอบรม
🚩ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
📍 ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566
📍 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
📍 ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/1GV7Amy4FNZnuSYTA
>> สมัครได้แล้ววันนี้ - 14 ก.ค. 2566
📣รับจำนวนจำกัด เพียง 25 ท่าน เท่านั้น👍 !!!

space
GISTDA Space Camp ครั้งที่ 7 "AEROSPACE"

จุดประกายความฝัน สู่เส้นทางในอนาคต เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศแบบจัดเต็ม
ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 เมษายน 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ครั้งที่ 2 วันที่ 20-21เมษายน 2566 ภาคเหนือ ณ ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 3 วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กทม. และอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ. ชลบุรี
รับสมัคร วันนี้ ถึง 30 มีนาคม 2566 จำนวนจำกัด !!!!!

sphere
"โครงการ ฝึกอบรมการใช้งาน Platform sphere "

เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจในเรื่องการใช้งานแพลตฟอร์ม sphere เข้าร่วมฝึกอบรม ******ฟรี****** ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 ***รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน เท่านั้น *** สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2566