าคตะวันออกเฉียงเหนือประสบภัยน้ำท่วมเป็นประจำในช่วงเดือน กันยายน - ตุลาคม  โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบปัญหามักจะเป็นพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำสายหลัก  เช่น  แม่น้ำมูล  แม่น้ำชี  และแม่น้ำโขง  ผลจากอุทกภัยทำให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของราษฎรจำนวนมาก  ไม่ว่า บ้านเรือน พื้นที่เกษตรกรรม  สัตว์เลี้ยง  และบางครั้งชีวิตผู้คน