GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    Home > News
 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2554
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2554 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา สื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี บริเวณด้านหน้า อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2554 ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ และกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมสนุกมากมาย พร้อมรับของที่ระลึกในงาน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 บริเวณเต้นท์ข้างอาคาร SC.05


          นอกจากนี้ ขอเชิญชมนิทรรศการและกิจกรรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ณ ห้องประชุม พิมล กลกิจ อาคาร SC.07 ชั้น 4 ในบูทกิจกรรมนอกจากนิทรรศการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ท่านยังจะได้ทดลองใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมสนุกเล่นเกมรับของที่ระลึก 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA