GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    Home > News
 

นิทรรศการดาวเทียม THEOS (ธีออส)
THEOS Exhibition @ KKU

          ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการดาวเทียม THEOS (ธีออส) ณ ส่วนนิทรรศการดาวเทียม THEOS ชั้น 2 (ตรงข้ามห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ) อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทางศูนย์ได้จัดนิทรรศการกึ่งถาวรให้ความรู้เกี่ยวกับดาวเทียมธีออส (THEOS) เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับดาวเทียม ธีออส และสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน และการตัดสินใจในด้านต่างๆในการดำเนินชีวิตได้
          เปิดให้เข้าชมทุกวันทำการของสำนักวิทยบริการ ในเวลา 08.30 - 16.30 น. นอกจากนี้ในวันจันทร์และวันพุธ เวลา 09.30-11.30 น. จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการพร้อมเปิดวีดิทัศน์ให้ความรู้ต่างๆ ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ได้ในวันและเวลาดังกล่าว


 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA